Проект: BG-RRP-3.005-3851-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Проект: BG-RRP-3.005-3851-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни

технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”
 
Главна цел: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на
безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и
решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните
предприятия (МСП).
Краен получател: ЕТ „ВЕГА – Валентин Жоров“
Обща стойност: 20 000,00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.07.2023 г.
Край: 10.07.2024 г.