За нас

ЕТ „ВЕГА-Валентин Жоров” развива своята дейност от 1994 година в град Дряново. Фирмата работи в сферата на услугите металообработване и прахово боядисване.

Дейността ни е специализирана в производството на метални изделия от листова стомана и леки стоманени конструкции. Портфолиото ни съдържа производство на метални шкафове за облекло, инструменти; сейфове за съхранение на ловно оръжие; нестандартни ел.табла и кутии за електрооборудване.

Технологията, с която разполагаме е CAD проектиране с Autodesk Inventor, лазерно рязане, гилотинен и абразивен разкрой, огъване на ламарини и стоманени профили, ел. заваряване, шлайфане, струговане и фрезоване.

Разполагаме с Технологична линия за прахово боядисване, с максимална дължина на боядисваните детайли до 6м. Цветовата гама е разнообразна – близо 200 цвята по RAL-каталог.

Екипът ни вярва, че нашите клиенти са най-важни. Това е и една от причините да даваме всичко от себе си, за да допринесем за техния успех.

Фирмата ни се е доказала като коректен и надежден партньор с гаранция за качество на произведените изделия и извършени услуги.

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

ЕТ „ВЕГА – Валентин Жоров” е фирма, специализирана в производството на метални изделия от листова стомана, леки стоманени конструкции и прахово боядисване. Ръководството ѝ отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на фирмата и оценява, че реализирането на политика по качеството е възможно чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление на качеството .

Фирмата определи и провежда следната политика по качество:

Ø В основана на пазарната ни стратегия са клиентите и техните изисквания и потребности. Удовлетворяването на тези нужди и очаквания постигаме чрез непрекъснатото подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, гъвкавост, иновативност;

Ø Превръщане на нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за обновяване на съществуващите и внедряване на нови продукти и технологии;

Ø Повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез модернизация в технологичен и технически аспект;

Ø Определяне и изпълнение на отговорностите на ръководния персонал по отношение на качеството в процеса на непрекъснато подобряване на Системата за Управление на Качеството и работата на фирмата; подобряването на ефективността на Системата за Управление на Качеството е приоритет не само на ръководството, но и на всички служители на ЕТ „ВЕГА – Валентин Жоров”;

Ø Повишаване ролята на човешкия фактор за качествена работа, ред, дисциплина и лоялност към дружеството;

Ø Съответствието на продукта постигаме чрез инвестиране в персонала: поддържане на необходимата работна среда; осигуряване на ресурси за мотивация, обучение и квалификация; подобряване на условията за безопасна работа;

Ø Създаване и поддържане равнопоставени, взаимно-изгодни отношения с клиенти, доставчици и партньори;

Ø Гарантиране на качеството на произвежданите продукти чрез поддържане и ефективно функциониране на Система за Производствен Контрол, съответстваща на изискванията на продуктовите стандарти и изискванията на нормативните актове създадени от законодателен или друг овластен орган;

Ø Поддържане на постоянен контакт с клиента за изучаване неговите изисквания, очаквания и удовлетвореност;

Ø Непрекъснато разширяване на вида и обхвата на предлаганите продукти и услуги;

 

Като Управител на ЕТ „ВЕГА – Валентин Жоров”

 

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по

 качество .

 

 

        Управител:

           Валентин Жоров